مسابقه عکاسی و طراحی با موضوع مادران عاشورایی

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، سازمان بسیج هنرمندان استان یزد مسابقه عکاسی و طراحی با موضوعات، نماز، حجاب، مادران عاشورایی، امر به…